Radonmätning

Här kommer vi med jämna mellanrum inkomma med lite blogginlägg gällande radonmätning/radonsanering samt radonbesiktningar. Vi kommer mestadels skriva dessa inlägg med ambition om att upplysa allmänheten om radonmätningar samt hur dessa går till. 🙂

Årligen så utförs det tusentals av radonmätningar i våra svenska hem. Vad är radon? Är en fråga många ställer oss. Svaret är Gas, radon är nämligen en gas, det som är farligt med radon är att de inte går att upptäcka med näsan. Så det sättet som vi måste göras för att reda på vilka radonhalter som lyder i hemmet ifråga som ska mätas. Efter att du erlagt din beställning av mätdosor som du behöver för att kunna utföra en radonmätning. Ditt mätpaket kommer dessutom innehålla ett svarskuvert samt instruktioner för din mätning av radon. Med andra ord nu kan du äntligen utföra din mätning.

Hur ser mätdosorna ut?

Många frågar oss om hur dessa mätdosor ser ut, svaret är alltså ett komplett mätpaket innehållandes två mätdosor som även kallas mätpuckar. Mätningen av radon görs ofta i de ytor familjen ofta spenderar sin tid i. I mätprotokollet så ska du fylla i vilket utrymme dosan ifråga varit utplacerad. Du ska även fylla i hur länge den varit utställd för mätning samt övrig information gällande din fastighet.

Radonmätningar för flerbostadshus

Det ingår i alla fastighetsägarens ansvar att faktiskt se till att bostäderna har en sund nivå och att radonhalten i inomhusluften inte utgör fara för de boende. Vill man ta reda på hur radonhalten står i bostaden skall man genomföra radonmätningar. Vi uppmuntrar alla fastighetsägare av flerbostadshus att göra en radonmätning i sin fastighet, alternativt skicka in mätprotokoll om mätningar redan utförts.

Hur går man tillväga under en radonmätning?

Vid en korrekt radonmätning i flerbostadshus ska Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning följas beträffande urvalet av lägenheter. Med detta  innebär bland annat att varje aktuell  lägenhet med direkt markkontakt, det vill säga lägenheter utan källare under ska mätas. Vidare ska dessa ska minst 20 % av de resterande lägenheter mätas, en regel man ska följa är att och minst en lägenhet per våningsplan ska genomgå en radonmätning.

Du kan enkelt beställa din radonmätning genom att kontakta oss, se kontaktuppgifter under kontaktfliken. Om radonmätningar redan utförts i bostaden kan de tillgodoräknas om de inte är äldre än tio år.

Inga förändringar bör ha skett i bostaden efter mätningen som kan ha påverkat ventilationsflödena i påtaglig omfattning. Även för de tidigare mätningarna gäller att de ska uppfylla kriterierna i Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning vad gäller urvalet av de mätta lägenheterna.

Viktigt att rapportera resultaten av radommätningen

Du ska i slutändan rapportera in resultaten av radonmätningarna genom att skicka in din aktuella mätplan med samlad information om dina fastigheter och hur många lägenheter som radonmätningarna utförs i. Vill du rapportera in tidigare mätningar ska både protokoll och mätplan på de utförda mätningarna skickas in.

 

Lämna en kommentar

filme porn filme porn filme porn filme porn/a> filme porn filme porn filme porn