Radonmätning

Här kommer vi med jämna mellanrum inkomma med lite blogginlägg gällande radonmätning/radonsanering samt radonbesiktningar. Vi kommer mestadels skriva dessa inlägg med ambition om att upplysa allmänheten om radonmätningar samt hur dessa går till. 🙂

Årligen så utförs det tusentals av radonmätningar i våra svenska hem. Vad är radon? Är en fråga många ställer oss. Svaret är Gas, radon är nämligen en gas, det som är farligt med radon är att de inte går att upptäcka med näsan. Så det sättet som vi måste göras för att reda på vilka radonhalter som lyder i hemmet ifråga som ska mätas. Efter att du erlagt din beställning av mätdosor som du behöver för att kunna utföra en radonmätning. Ditt mätpaket kommer dessutom innehålla ett svarskuvert samt instruktioner för din mätning av radon. Med andra ord nu kan du äntligen utföra din mätning. 

Hur ser mätdosorna ut?

Många frågar oss om hur dessa mätdosor ser ut, svaret är alltså ett komplett mätpaket innehållandes två mätdosor som även kallas mätpuckar. Mätningen av radon görs ofta i de ytor familjen ofta spenderar sin tid i. I mätprotokollet så ska du fylla i vilket utrymme dosan ifråga varit utplacerad. Du ska även fylla i hur länge den varit utställd för mätning samt övrig information gällande din fastighet.

Lämna en kommentar