Tänk om du kunde se var du andas in varje dag! Radonmätningar är enkelt!

Välkommen till vår webbshop för att beställa den radonmätare du behöver för just din bostad!

Vanliga frågor om Radonmätning i Stockholm

När skall man radonmäta?

Svar: Vid ombyggnader, vid försäljning, vid byte eller ändring av ventilationssystemet. Och självklart om man misstänker ett radonproblem.

Vad orsakar radonet i våra bostäder?

Svar: Markradon, blåbetong och radon i vattnet

Kan man se eller lukta radon?

Svar: Nej! Det enda sättet att konstatera den radioaktiva gasen är att göra en radonmätning.

Räknas förhöjda radonvärden som ett dolt fel?

Svar: Nej, radon räknas inte som dolt fel. Som köpare har du en undersökningsplikt.

Hur vanligt är det med blåbetong i våra hus?

Svar: Ungefär 400.000 bostäder byggdes mellan 1929 och 1978 av lättbetong innehållande radioaktivt alunskiffer.

Hur skadar radon?

Svar: Radonet fäster sig på dammpartiklar och fastnar i våra lungor. Det är den näst vanligaste orsaken till lungcancer.

Hur lång tid tar en försäljningsmätning?

Svar: Ungefär tio dagar om man använder korttidsmätning med spårfilm. Man kan även göra en realtidsmätning, en sådan kräver personal från Radonmätning Stockholm på plats. Tid 2 eller 5 dagar beroende på val av mätmetod. Gammamätning ingår i denna mätning.

Dags för radonmätning? Beställ din radonmätare idag!

filme porn filme porn filme porn filme porn/a> filme porn filme porn filme porn